Polityka Prywatności

&1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Administratorem danych osobowych jest INFONETAX SP Z O O NIP: 6572736550 REGON: 260150494 KRS: 0000277160 Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS (dalej określany jako „Operator”). Ochrona danych osobowych podmiotów zainteresowanych usługami świadczonymi przez Operatora (dalej określanych jako „Użytkownicy”) jest realizowana przez Operatora zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 • Operator szanuje prywatność Użytkowników odwiedzających stronę internetową https://www.infonetax.pl (dalej określaną jako „Portal”). Jak większość wydawców stron, Operator zbiera adresy IP komputerów Użytkowników odwiedzających Portal i niezbędne informacje na teamat korzystania z niej, jednak dane te wykorzystuje tylko i wyłącznie w celach technicznych i administracyjnych (z wyjątkiem usługi geolokalizacji Użytkownika). Operator nie usiłuje identyfikować Użytkowników. Używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 • Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u Portalu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

&2.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 • Operator jest administratorem danych osobowych Użytkowników (dalej określanych jako „Dane Osobowe”). Oznacza to, że jeśli Użytkownik skorzysta z usług świadczonych za pomocą Portalu, to Usługodawca może przetworzyć jego następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail, adres IP.
 • Dane Osobowe są przetwarzane:
 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
 • zgodnie z wdrożoną przez Operatora polityką bezpieczeństwa danych osobowych;
 • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania, zmiany Umowy bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób zgodny z Regulaminem;
 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
 • Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli Operator jest ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Operatora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@infonetax.pl
 • Operator zastrzega sobie prawo do przetwarzania Danych Osobowych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Operatora do retencji danych.
 • Operator ma prawo udostępniać Dane Osobowe oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 • Usunięcie Danych Osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 • Operator nie udostępnia Danych Osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, z zastrzeżeniem ust. 13.
 • Operator korzysta z systemów analizy sieciowej, które mogą być wykorzystywane do tworzenia profilów Użytkowników. Za wyjątkiem powodów uzasadnionych względami marketingowymi i zgodą Użytkownika, profil Użytkownika nie będzie oznaczany jego imieniem i nazwiskiem ani też innym określeniem, które mogłoby pozwolić na jego bezpośrednią identyfikację. Systemy analizy sieciowej wykorzystują w swoich procesach pliki cookies.
 • Zbierane przez Operatora Dane Psobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane, w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz na podstawie i w granicach przepisów prawa. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych.
 • Poprawianie Danych Osobowych może być dokonywane poprzez kontakt Użytkownika z obsługą Portalu, zarówno drogą poczty tradycyjnej, jak i pocztą elektroniczną.
 • Operatora wdrożył pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz ma wprowadzoną kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizuje skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 • Dane Osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Operatora albo podmiot przetwarzający, z którymi ściśle współpracuje. Należą do nich:
 • biura rachunkowe;
 • Kancelarie prawne;
 • operatorzy systemów płatności elektronicznej;
 • podmioty realizujące na nasze zlecenie usługi marketingowe i personalizujące kontakty z Użytkownikami na zlecenie Operatora.

&3.

PLIKI „COOKIES”

 • Portal używa cookies („ciasteczek”). Są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na komputerze, smartfonie czy innych urządzeniach, które stosowane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn, w tym z Portalu.
 • Gromadzone za pomocą cookies przez Operatora informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 • Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Portalu, aby usprawniać jego funkcjonowanie i zapewniać bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o Użytkownikach jest dokonywane poprzez korzystanie przez Operatora z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na Portalu.
 • Na Portalu Usługodawca wykorzystuje następujące pliki cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na Portalu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania na Portalu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Portalu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Portalu itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 • Użytkownik powinien mieć świadomość tego, że wyłączenie plików cookies może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać strona w przeglądarce. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym Operator może uzyskiwać do nich dostęp.
 • Korzystanie przez Użytkownika z Portalu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację przedstawionych wyżej zasad korzystania z plików cookie i zgodę na posługiwanie się nimi przez Operatora. Większość używanych przeglądarek, zarówno na komputerach, jak i smartfonach czy innych urządzeniach, domyślnie akceptuje pliki „cookies”. W przypadku chęci zmiany domyślnych ustawień można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce, zgodnie z podanymi na stronach instrukcjami:
Celem wyłączenia obsługi plików „cookies” w urządzeniu przenośnym (telefon, smartfon, tablet), prosimy o zapoznanie się z możliwościami ochrony prywatności w dokumentacji lub na stronie internetowej producenta urządzenia.

&4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.
 • Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie. Jej jednolity tekst będzie dostępny w na stronie głównej Portalu w zakładce „polityka prywatności”.

Masz pytania?
Skontaktuj się z naszą konsultantką

Jeśli masz jakieś pytania, śmiało
skontaktuj się z Naszą konsultantką


ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

NIP: 6572736550     KRS: 0000277160